النشره گزارش داد، در این جلسه ۶۷ نماینده پارلمان اردن به دولت "هانی الملقی" رای اعتماد داده و ۴۹ نماینده رای به سلب اعتماد از این دولت دادند. ۴ نماینده نیز رای ممتنع دادند و ۹ نماینده نیز در جلسه حاضر نشدند.

به دنبال تصمیمات اقتصادی اخیری که هانی الملقی، نخست وزیر اردن اتخاذ کرده، مردم این کشور انتظار داشتند نمایندگان پارلمان به سلب اعتماد از دولت الملقی رای دهند.

پشتر ۲۳ نماینده اردنی با امضای یادداشتی خواهان رای گیری برای برکناری دولت کنونی شدند.

مردم اردن در هفته‌های اخیر به دلیل سیاست‌های بد اقتصادی دولت و گرانی بارها دست به اعتراض زده و خواهان برکناری دولت الملقی و انحلال پارلمان شده‌اند.