مسعود کرباسیان با اشاره به نشست امروز کمیسیون اقتصادی درباره سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری گفت: نمایندگان مجلس سوالی از رئیس‌جمهور مطرح کرده‌اند که بررسی آن توسط رئیس مجلس بر عهده کمیسیون اقتصادی قرار داده شده است لذا این نشست امروز بررسی شد و نمایندگان سوال‌کننده در این نشست مسائلی را بیان کردند که نمایندگان رئیس‌جمهور نیز در مقام پاسخگویی مواردی را در پاسخ به آن عنوان کردند.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رفع مشکلات موسسات مالی و اعتباری موضوعی فراقوه‌ای است، افزود: به همین دلیل کمیسیون تشکیل شده و به‌صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد که نمایندگانی از هر ۳ قوه مجریه، قضائیه و مقننه در این کمیسیون حضور دارند و هر سه قوه آن را اداره می‌کنند.

 

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: تاکنون دولت و بانک مرکزی منابعی را تخصیص داده‌اند تا سقفی از سپرده سپرده‌گذاران را تامین کنند اما با هماهنگی ۳ قوه می‌توان با شناسایی اموال و تامین آن هماهنگی‌هایی انجام داد تا مشکل سپرده‌گذاران رفع شود.