پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ که از روز جمعه (۲۷ بهمن- ۱۶ فوریه) در هتل «بایریشرهوف» در شهر مونیخ مرکز ایالت بایرن آلمان آغاز به کار کرده بود، حدود یک ساعت پیش به کار خود پایان داد، اما دیدارهای حاشیه ای این اجلاس در این هتل ادامه دارد.

وزیر امور خارجه ایران و هیات همراه قرار است تا ساعاتی دیگر شهر مونیخ را به مقصد مسکو برای شرکت و سخنرانی در کنفرانس بین المللی والدی ترک کنند.