در جلسه علنی نوبت عصر مجلس، نمایندگان با الحاق بندی به تبصره ۷ مقرر کردند با تصویب بند دیگری مقرر شد به منظور تسریع در امر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و حمایت از تولید داخل، گمرک مکلف شد برای ترخیص محموله قطعات وسایل نقلیه موتوری اعم از قطعات خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت به ازای هر ۲۰ هزار دلار ارزش قطعات وارد شده با احتساب هزینه های حمل و بیمه، یک گواهی اسقاط خودرو اخذ نمایند.