به گزارش ایسنا محمد رستگاری درجلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران درباره آخرین وضعیت کیفیت بنزین تهران و آخرین پایش‌های اداره محیط زیست گفت: نمونه‌های ما در مورد بنزن در بنزین توزیعی شهرتهران حدود ۱ درصد را نشان می‌دهد. در برخی از جایگاه‌ها بنزن بیش از یک درصد و در برخی نیز حدود ۱.۲ درصد نیز مشاهده شده است .

 

وی با اشاره به اینکه میزان استاندارد بنزن در سوخت یک درصد است، تصریح کرد: این میزان در برخی آمار تا ۵ درصد نیز اعلام شده است ولی به‌طور کلی می توان گفت که سوخت توزیعی درسطح شهرتهران بنزن استاندارد را پاس می کند.

 

معاون نظارت و پایش اداره محیط زیست استان تهران با اشاره به  میزان گوگرد بنزین توزیعی درسطح شهر تهران تصریح کرد: میزان استاندارد گوگرد در بنزین ۵۰ ppm است ولی دربرخی از نمونه‌های ما ۸۰ تا ۹۰ ppm نیز گزارش شده است. 

رستگاری با اشاره به اینکه میزان گوگرد در بنزین نسبت به قبل کاهش چشمگیری پیدا کرده است، گفت: در آخرین نمونه‌برداری ‌های ما از برخی از جایگاه‌ها میزان گوگرد ۵۰ تا ۱۰۰ ppm مشاهده شده است البته یک جایگاه نیز ۴۰۰۰ هزار ppm نیز گوگرد در بنزین توزیعی خود داشته است که موردی بوده و باید بررسی شود که چرا این اتفاق افتاده است .

به گزارش ایسنا در جلسه کاهش آلودگی هوای تهران مقرر شد که نمونه‌برداری بعدی از جایگاه‌های سوخت با  حضور نمایندگان شرکت پخش فراورده‌های نفتی تا قبل از سال جدید انجام پذیرد و نتایج آن در اولین جلسه این کارگروه بعد از عید اعلام شود.