علی‌اکبر جوانفکر امروز (یکشنبه) حمید بقایی را تا در ورودی دادگاه تجدیدنظر استان تهران همراهی کرد.

علی‌اکبر جوانفکر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وکیل‌مدافع آقای حمید بقایی به دلیل کسالت ناشی از فشردگی جلسات دادگاه، در جلسه امروز حضور ندارد.

جوانفکر گفت: بنده او را همراهی کردم، ولی از حضور من در جلسه دادگاه ممانعت شد.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۵ جلسه برای رسیدگی به این پرونده در دادگاه تجدیدنظر برگزار شده است.

 

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می گردد.