این اسناد و یادداشت تفاهم همکاری روز شنبه در دهلی نو و در حضور حجت الاسلام   حسن روحانی رئیس جمهور و " نارندرا دامورداس مودی" نخست وزیر هندوستان از سوی مقامات عالی رتبه دو کشور به امضاء رسید.

اسناد و تفاهم نامه های امضا و مبادله شده در حضورر روحانی و  "مودی" به این شرح است:

۱-  موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

۲-  یادداشت تفاهم لغو روادید سیاسی

۳-  یادداشت تفاهم چارچوب همکاریها در زمینه کشاورزی

۴-  یادداشت تفاهم همکاری در حوزه آنتی دامپینگ

۵-  یادداشت تفاهم مدیریت موقت فاز اول بندر اول بندر چابهار

۶-  یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و اداره پست هند

۷-  یادداشت تفاهم همکاری بین معاونت امور زنان ریاست جمهوری ایران و وزارت امور زنان هند

۸-  موافقتنامه استرداد مجرمین(امور کنسولی)

۹-  موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری

۱۰-  یادداشت تفاهم همکاری های بهداشت، درمان و دارو بین وزارتین بهداشت دو کشور

۱۱-  یادداشت تفاهم همکاری در حوزه طب سنتی بین وزارت بهداشت ایران و وزارت طی سنتی هند(آیوش)

 ب: فهرست اسناد؛

 ۱-  یادداشت تفاهم صدور روادید الکترونیک

۲-  یادداشت تفاهم همکاری اتاق بازرگانی ایران با اتاق بازرگانی فیکی(ficci)

۳-  یادداشت تفاهم همکاری اتاق بازرگانی ایران با اتاق بازرگانی آسوچم(asshocham)

۴-  یادداشت تفاهم اتاق بازرگانی ایران با اتاق بازرگانی پی. اچ. دی. چمبر (phd. chamber)

همچنین در حاشیه این مراسم  از تمبر مشترک جمهوری اسلامی ایران و هند رونمایی شد.