احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از تهیه و تدوین طرح تحقیق و تفحص از بانک سامان در مجلس خبر داد.

 

 متن طرح تفحص نمایندگان از بانک سامان به شرح زیر است:

 

سوال اصلی تحقیق و تفحص: آیا بانک سامان در طول مدت فعالیت خود مصوبات شورای پول و اعتبار و قوانین و مقررات حاکم بانکی و مالی و قوانین دیگر را رعایت نموده است.

 

سوال فرعی تحقیق و تفحص:

 

۱- آیا بانک سامان در اختلاف ارزی کشوری موثر بوده است؟

 

۲- آیا بانک سامان قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت نموده است.

 

۳- آیا بانک سامان مصوبات شورای پول و اعتبار درخصوص سپرده‌گذاران را رعایت کرده است؟

 

۴- آیا بانک سامان در ارائه تسهیلات رعایت حقوق مردم و مشتریان را رعایت کرده است؟

 

۵- عملکرد قانونی بیمه سامان چگونه بوده است.