به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز (شنبه) بند الحاقی یک به تبصره ۱ به شرح زیر الحاق شد:

به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، شرکت ملی گاز ایران مکلف است در قالب قراردادهای بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ مصوب ۶/ ۱۲/ ۹۲ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲ /۹۳ اقدام لازم را به عمل آورد.

۱۱۷ رای موافق ۶۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده  حاضر در جلسه به مصوبه فوق رای داده شد.