محمدرضا پورابراهیمی در با اشاره به وضعیت نابسامان ارز، گفت: پیرو دستور دکتر لاریجانی به کمیسیون اقتصادی، هفته آینده کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نوسانات بازار ارز را بررسی می کند.

 

وی با بیان اینکه در هفته گذشته جلساتی نیز با حضور مسئولان برای بررسی بازار ارز برگزار شد، افزود: به نظر می رسد بانک مرکزی نیازمند تدوین برنامه است، لذا در روز شنبه یا یکشنبه هفته آینده نشست مشترکی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و اگر نیاز بود افراد دیگری از مجموعه دولت برای بررسی بازار ارز برگزار می شود.

 

نرخ ارز بر اساس تقاضای کاذب افزایش یافته است

 

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی گزارشی را برای ارائه به صحن علنی تهیه می کند و در آن گزارش وضعیت بازار ارز تشریح می شود، ادامه داد: اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و اقداماتی که انجام نداده است، در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان برنامه پیشنهادی کمیسیون اقتصادی برای حل مشکل نوسانات بازار به هیئت رییسه ارائه می شود و به تشخیص رییس مجلس گزارش در صحن علنی قرائت می شود.

 

وی یادآور شد: معتقد هستم نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست و بر اساس تقاضای کاذب افزایش یافته است و دلیل اصلی نیز این است که بانک مرکزی در این حوزه منفعل است در حالی که بازار ارز قابل مدیریت شدن است.

 

آمریکایی ها از هر روزنه ای برای برهم زدن نظم اجتماعی کشور ورود می کنند

 

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در این موضوع که آمریکایی ها در امور اقتصادی کشور مداخله کرده و مشکل ایجاد می کنند شکی نیست، افزود: در این موضوع که ما باید چه کارهایی انجام دهیم که مداخله آمریکایی ها را به پایین ترین حد برسانیم حتما نیاز به برنامه داریم.

 

وی ادامه داد: آمریکایی ها از هر روزنه ای اعم از حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی می خواهند برای برهم زدن نظم اجتماعی کشور ورود کنند که در هر حال حاضر یکی از این روزنه ها را بازار ارز می دانند.