برای خرید خودرو تیبا در بازار بسته به مدل، کارکرد، آپشن و... باید هزینه های مختلفی را پرداخت کرد.

قیمت مدل های مختلف خودرو تیبا در بازار به شرح جدول زیر است:

قیمت خودرو تیبا در بازار+ جدول