امروز سایت فیفا در گزارشی جدید ترین رده بندی تیم های ملی جهان را اعلام کرد. بر همین اساس تیم ملی ایران با ۷۹۰ امتیاز همچنان در رده نخست آسیا و با یک پله صعود در رنکینگ جهانی در جایگاه ۳۳ حضور یافت. در این رده بندی تیم های ملی آلمان، برزیل و پرتغال به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم جهان قرار گرفتند و در رده بندی آسیا هم تیم های ملی استرالیا و ژاپن پس از ایران به ترتیب جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.