بانک مرکزی برای مهار بحران نوسانات قیمت ارز و جذب دهها هزار میلیارد نقدینگی سرگردان مردم، ۳ تصمیم و راهکار جدید در پیش گرفته است.

 این 3 راهکار جدید از ابتدای هفته آینده به مورد اجرا درخواهد آمد تا نوسانات و التهابات هفته های اخیر بازار ارز را کنترل و مهار کند.

این 3 تصمیم عبارتند از:

۱- افزایش سود سپرده های بانکی به ۲۰ درصد

بانک مرکزی به بانک‌ها مجوز داده از روز شنبه 28 بهمن به مدت 2 هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده ریالی یک‌ساله با سود 20 درصد کنند.

از روز شنبه مردم می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها نقدینگی خود را تا هر میزانی به اوراق سپرده یکصدمیلیون ریالی تبدیل کرده و سود 20 درصد دریافت کنند. هم اکنون سود سپرده‌های یکساله بانکی 15 درصد و سود سپرده‌های کوتاه مدت 10 درصد است.

در صورت انصراف، فرد سپرده‌گذار می‌تواند سپرده خود را با سود 14 درصد پیش از موعد یک ساله بازپس گیرد.

 

۲- سپرده ارزی- ریالی

تصمیم دیگر بانک مرکزی مجوز دادن به بانک‌ها برای انتشار گواهی سپرده ارزی- ریالی است. بدین صورت که خریدارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری با پایه ارزی دارند، می‌توانند گواهی سپرده ریالی بر مبنای متوسط قیمت ارز خارجی ( دلار یا یورو ) از شبکه بانکی خریداری کنند و متوسط قیمت ارز در یک ماه گذشته پیش از سپرده‌گذاری در  سامانه "سنا" مبنای نرخ‌گذاری زمان خرید خواهد بود.

در زمان سررسید سپرده‌ها نیز متوسط قیمت به‌صورت هفتگی محاسبه خواهد شد. نرخ سود برای سررسید یک‌ساله برای سپرده‌های ارزی- ریالی ۴ درصد و برای سررسید دو ساله ۴.۵  درصد تعیین شده است.

۳- پیش فروش سکه

تصمیم دیگر بانک مرکزی پیش فروش سکه با نرخ 1 میلیون و 400 هزار تومان برای تحویل در 6 ماه آتی و 1 میلیون و 300 هزار تومان برای تحویل یک‌ساله است. این راهکار در هفته‌های پیش نیز از سوی بانک مرکزی به مورد اجرا در آمده است.