پیکر شهید مدافع حرم «سیداحسان میرسیار» که سال ۹۴ توسط تکفیری‌ها به شهادت رسیده بود، شناسایی شده و اکنون به کشور بازگشته است.

نماهنگی در مورد پایان دو سال چشم انتظاری خانواده این شهید مدافع حرم به ویژه فرزندانش را در ادامه مشاهده می‌کنید.