شبکه سومریه نیوز نوشت، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق امروز سه شنبه بغداد را به مقصد کویت ترک کرد. 

بر اساس این گزارش، العبادی به منظور مشارکت در کنفرانس «بازسازی عراق» عازم کویت شده است. 

این در حالی است که کنفرانس بازسازی عراق از صبح امروز در کشور کویت آغاز شده است.