عزیز اکبریان در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو اظهار داشت:«خودروسازی شوخی نیست. ما باید یک یا دو برند داشته باشیم؛ وگرنه نمی توانیم رقابت کنیم کنیم. ما مجوزهایی دادیم که فقط واردات انجام داده است.»

 

او افزود:« ما باید ببینیم مشکلات صنعت خودرو چیست. یکی از نمایندگان از من سوال می کرد که اگر در این دو صنعت خودروسازی بسته شود و فقط وارد کنیم، به نفع کشور نیست؟ من می گویم خیر، مشکل در سیستم ماست. مشکل این است که خصوصی سازی به درستی اجرا نشده است.»

 

اکبریان با تاکید بر این که سهم دولت در صنعت خودرو باید به صفر برسد، افزود:«این کاری اشت که دنیا انجام داده است و دولت سپس باید نظارت داشته باشد.»

 

او افزود:« مجلس در مورد قراردادهای خارجی شروطی را عنوان نموده که باید حتما به صادرات و قطعه سازان داخلی توجه ویژه شود؛در صورتی که سه میلیون یا ده میلیون خودرو تولید کنیم ولی صادارت نداشته باشیم صنعت ما به جایی نخواهد رسید .باید قراردادهای خارجی صادرات محور باشد و ۴۰ درصد تولیدات حدید صادر شود.»

 

همچنین بهزاد اعتمادی ، رییس پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو اظهار داشت:« در همایش پنجم با ارایه آخرین دستاوردها و تجربیات موفق بین المللی تلاش می کنیم بستر تعامل خوبی را بین قطعه سازان ایرانی و خارجی فراهم کنیم.»

 

وی افزود: صنعت خودرو ایران راهی جز گسترش و ورود به زنجیره تامین جهانی ندارد؛طی سال های گذشته تفاهم نامه های بسیار خوبی با شرکت های بزرگ خودروسازی منعقد شده و همچنان این مسیر ادامه خواهد یافت.»

 

اعتمادی یکی از ثمرات برگزاری این همایش ها را در سایه برجام انعقاد قراردادهای خودرویی عنوان کرد و گفت:«رویداد پنچم صنعت خودرو با تمرکز بر رنجیره تامین و نحقیق و توسعه و قطعه سازی تلاش می کند بستر مناسبی رابرای توسعه زنجیره تامین فراهم کند. »