اسامی فوت‌شدگان تصادف فردوس به شرح زیر است:

۱- جواهر هرمزی‌مقدم از تلخاب‌شیرین

۲- ملکه کرمی

۳- شاه‌بی‌بی جلالی از دیل

۴- فاطمه‌زهرا فاتحی‌منش از دیل

۵- زری بزرگ‌زاده از دیل

۶- شاه‌بی‌بی درودگراصل از دیل

۷- زینب رضایی‌لار از لار باشت

۸- شوکت محمدپوربیدک از بیدک باشت

۹- گل‌جهان افتخاری‌عمله از بیدزرد