با اعلام مرگ این مرد به بازپرس کشیک قتل، تحقیقات در این باره آغاز شد و همسر مقتول به‌عنوان مظنون اصلی پرونده بازداشت شد.«نرگس» ۳۴ ساله در نخستین بازجویی‌ها به کارآگاهان گفت: من و شوهرم به‌خاطر آمدن یکی از اقوام او با هم درگیر شدیم و او در اوج عصبانیت با چاقو به من حمله کرد. خیلی ترسیده بودم اما وقتی چاقو از دستش افتاد من آن را برداشتم و پنهان کردم. اما او چاقوی دیگری از آشپزخانه آورد و در سینه‌اش فرو کرد. وقتی این صحنه را دیدم آنقدر جیغ کشیدم تا همسایه‌ها به کمکم آمدند و اورژانس را خبر کردند.

از آنجا که اظهارات این زن از نظر کارآگاهان مشکوک بود بازجویی‌های فنی از او ادامه یافت اما متهم در هیچ مرحله تحقیق قتل را نپذیرفت. این شرایط ادامه داشت تا اینکه نظریه پزشکی قانونی ادعای زن مبنی بر خودزنی همسرش را رد کرد و مشخص شد نحوه ورود چاقو نشان می‌دهد فرد دیگری به‌مقتول حمله کرده است.

به این ترتیب پرونده تکمیل و برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عبداللهی منتقل شد. سال گذشته «نرگس» در برابر قضات قرار گرفت و خانواده شوهرش برای او قصاص خواستند.

سپس متهم در جایگاه ایستاد و در حالی که گریه می‌کرد گفت: به‌خاطر مشکلی که همسرم داشت، نمی‌توانستیم بچه دار شویم اما همیشه خانواده همسرم مرا تحقیر می‌کردند. هشت سال با هم زندگی کردیم. با اینکه او کمی عصبی بود اما اگر خانواده‌اش دخالتی نمی‌کردند هیچ مشکلی نداشتیم.آن روز حدود ساعت ۹ صبح از خواب بیدار شده بودیم که خواهرشوهرم تماس گرفت و گفت که به خانه ما می‌آیند. ما قرار بود مسافرت برویم و چیزی در خانه نداشتیم. به همین دلیل از شوهرم خواستم گوشت و میوه بخرد. او وقتی فهمید برادرش هم قرار است بیاید عصبانی شد و از من خواست که با آنها تماس بگیرم و عذرخواهی کنم. سر همین موضوع هم با هم درگیر شدیم. سپس آن اتفاق افتاد. او حتی خواست مرا خفه کند که من از دستش در رفتم. هنوز هم نمی‌دانم چه شد که او زخمی روی زمین افتاد. باور کنید همسرم خودزنی کرد.

در پایان این جلسه قضات شعبه چهارم وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود زن جوان را به قصاص محکوم کردند. این حکم به‌دیوان عالی فرستاده شد

اما در یکقدمی تأیید،متهم ادعا کرد مدرکی برای اثبات بیگناهی‌اش دارد و با وکیلش درخواست محاکمه دوباره کرد. با این شرایط پرونده به دادگاه کیفری بازگشت و بزودی در دادگاه کیفری بار دیگر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.