ایندیپندنت گزارش داد، نتایج تحقیقات فاش شده دولت انگلیس، کاملا بیانگر خطر برگزیت برای اقتصاد این کشور است. طبق تحقیقات جدید در صورت ترک اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافقی مشخص، اقتصاد این کشور متحمل ۲۵۲ میلیارد پوند هزینه خواهد شد. آن طور که این تحقیقات پیش بینی کرده است در صورت وقوع چنین اتفاقی، تولید ناخالص داخلی انگلیس طی ۱۵ سال آینده بیش از سه تریلیون پوند کاهش خواهد یافت.

حتی در صورتی که انگلیس بتواند به توافقی برای تجارت آزاد با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد، تولید ناخالص داخلی انگلیس در ۱۵ سال ۱۳۱ میلیارد پوند کمتر خواهد بود و در صورتی که انگلیس بتواند در بازار واحد و اتحادیه گمرکی یک پارچه اروپا بماند، این مبلغ به ۵۲ میلیارد پوند کاهش خواهد یافت.

این محاسبات، قابل درک ترین تلاش تعیین هزینه های برگزیت است و برخی از تحلیل گران معتقدند دولت وادار به انتشار آن ها شده است. طبق محاسبات این گزارش در صورت خروج بدون توافق، انگلیس برای تجارت با اتحادیه اروپا مجبور خواهد بود به قوانین سازمان تجارت جهانی روی آورد که در این صورت رشد این کشور طی ۱۵ سال هشت درصد کاهش خواهد یافت.

این هفته سخنگوی ترزا می- نخست وزیر انگلیس- اعلام کرد دولت حتی در صورت رای منفی پارلمان به لایحه پیشنهادی دولت، به برگزیت متعهد است و افزود قطعا در حال خروج از اتحادیه اروپا هستیم.

طبق محاسبات این تحقیقات اگر انگلیس موفق شود به مدل تجاری همانند مدل تجاری کانادا با اتحادیه اروپا دست یابد، رشد این کشور پنج درصد و تولید ناخالص داخلی ۱۳۰.۸ میلیارد پوند کاهش خواهد یافت. بنابر یافته های این گزارش مزیت دستیابی به توافق تجاری خارج از قوانین اتحادیه اروپا نظیر تنظیم توافق نامه تجاری جدید با آمریکا هم مزایایی کمتر از میزانی خواهد داشت که انتظار می رفت.

 نتایج این تحقیقات که با حمایت مالی جورج سوروس- میلیاردر مشهور- صورت گرفت است نشان می دهد درآمدهای مالیاتی انگلیس در صورت خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا طی مدت ۱۵ سال ۸۲.۴ میلیارد پوند، دستیابی به موافقت نامه تجارت آزاد ۴۲.۷ میلیارد پوند و در صورت خروج نرم از اتحادیه اروپا، ۱۷.۱ میلیارد پوند کاهش خواهد یافت.

این اسناد هم چنین به بررسی آثار برگزیت روی مناطق مختلف انگلیس پرداخته است و به این نکته رسیده است که مناطق شمال شرقی و میدلند غربی که هر دو به خروج از اتحادیه اروپا رای مثبت داده اند، بیشترین زیان را از برگزیت متحمل خواهند شد.  

یک سخنگوی دولت در واکنش به انتشار این تحقیقات گفته است که این تحقیقات تنها جنبه داخلی و مقدماتی داشته است و بخشی از برنامه تجزیه و تحلیل دولت است و کارهای بیشتری برای رسیدن به جواب نهایی در حال انجام است. وی افزود ما به دنبال دستیابی به همکاری اقتصادی بی سابقه و جامعی با اتحادیه اروپا هستیم که به نفع تمام بخش های انگلیس باشد و انتظار نداریم بدون حصول توافقی معین، اتحادیه را ترک کنیم.