سیدعباس صالحی‌، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که امروز یکشنبه 22 بهمن در جمع راهپیمایان حضور پیدا کرده بود، درباره عملکرد 40 ساله انقلاب و نمره‌ای که می‌توان به مسئولان نظام در سال‌های اخیر داد، گفت: «ما مسئولان مختلفی در انقلاب داشته‌ایم، از رئیس‌جمهور و دیگران که همگی خدماتی برای این انقلاب انجام داده‌اند. از طرف دیگر مشکلاتی هم در فضای مدیریت کشور داشته و داریم. از جمله مشکلاتی که به نظر می‌‌‌آید مسئولان در این سال‌ها داشته و دارند مشکل ارتباط زبانی با مردم است.»

او افزود: «مردم ما انقلاب کردند با این نگاه که فاصله‌‌ای میان مردم و مسئولان نباشد و زبان مسئولان با زبان مردم یکسان باشد و آن‌ها همواره نزدیک به یکدیگر باشند اما بعد از چهار دهه از انقلاب اسلامی به نظر می‌‌آید مدیریت کشور در ارتباط با پیدا کردن یک زبان مشترک با مردم هنوز فاصله زیادی دارد و این فاصله زبانی به فاصله وجودی و معرفتی و فاصله‌های دیگری منجر شده است.»

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «به نظر می‌آید مردم ما در چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی به عنوان جمهوریت نظام تمام تلاش خود را انجام دادند تا حداکثر حمایت و حمیت خود را از انقلاب اسلامی داشته باشند. به همین دلیل مسئولان باید بیش از گذشته زبان وجودی و زبان ارتباطی با مردم را پیدا کنند.»