الاخبار گزارش داد:این اقدام ریاض با استقبال عشایر استان بصره، ادبا و شعرای آن مواجه شد و این افراد اقدام خادم الحرمین و ولی عهد سعودی و عزم آنها برای از سر گیری روابط عمیق بین دو کشور را ستودند.

این تمجید عجیب با انتشار پلاکاردهایی در سطح بصره که امضای استقبال کنندگان از اقدام عربستان هم بر روی آن بود، و نیز انتشار آن در شبکه های اجتماعی، از نظر تحلیلگران، حمله جدید سعودی در شکل دیپلماسی نرم است.

اما از جنبه سیاسی، اقدام سعودیها در جنوب عراق، حتی از طرف سیاستمداران عراقی طرفدار ریاض نیز با استقبال روبه رو نشد؛ چرا که آنها این گونه فعالیتها را جنبشی سیاسی با هدف فراهم کردن زمینه ای برای حضور عربستان در عراق می دانند که از چارچوب دیپلماسی فراتر می رود.

در همین رابطه، منابع آگاه از عملیات خرید زمینهایی در این استان نفت خیز عراقی، توسط سعودیها خبر می دهند و این منابع در گفتگو با الاخبار فاش کردند که عملیات خرید و فروش به واسطه افرادی منسوب به جریان صدری صورت می گیرد.

منابع مذکور از دلایل اصلی دخالت این شخصیتهای عراقی در فروش زمینها به عربستان اظهار بی اطلاعی می کنند، اما به عقیده برخی منابع سیاسی، این جنبش با سفر صدر به عربستان و دیدار با برخی مسئولان حکومت سعودی و در رأس آنها بن سلمان، آغاز شده است.

یکی از منابع اگاه در جریان صدر در گفتگو با الاخبار بر این مساله تاکید کرد که آنچه اکنون در بصره جریان دارد، طی دیدار صدر با بن سلمان برنامه ریزی شده و با اشاره به تشنج دائمی در روابط بین صدر و تهران، تصریح کرد: اهدافی که جریان مذکور را به این سمت سوق می دهد، مربوط به رقابت سیاسی بوده و یا در ضمن سیاست «دشمنِ دشمن من، دوست من است»،جای می گیرد.