بقایی صبح امروز (شنبه) - ۲۱ بهمن‌ ماه - در سومین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدیدنظر حاضر شد.

در این جلسه مهران عبدالله‌پور وکیل‌مدافع بقایی نیز حضور دارد.

نخستین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی روز شنبه - ۱۴ بهمن - در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

همچنین روز سه‌شنبه - ۱۷ بهمن - نیز دومین جلسه دادگاه بقایی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.