روسیاالیوم، «اولیگ سیرامالتف» معاون وزیر خارجه روسیه درباره اوضاع در شهر عفرین سوریه گفت: «مجبور هستیم با تاسف بسیار تأکید کنیم که نوع جدیدی از تنش در سوریه در حال تشدید است.»

وی متذکر شد، اختلافات میان منافع آمریکا و ترکیه در منطقه هر روز در حال افزایش است.

معاون وزیر خارجه روسیه گفت: «آنکارا ما را متقاعد ساخته است که تحرکات نظامیان ترکیه با اقداماتی، که این دولت در زمینه حل و فصل سیاسی در سوریه صورت می‌دهد، در تضاد نیست.»

این دیپلمات روسیه افزود: «با این حال، ادامه یافتن اوضاع( کنونی) در عفرین به دلیل اقدامات آمریکایی‌ها نگران‌کننده است و در واقع، این وضعیت می‌تواند بی‌ثباتی را در منطقه تشدید کند.»