گزیده سخنان سید حسن خمینی در دیدار با کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان کشور به شرح زیر است:

- امروز همه از وضع فرهنگی جامعه گله داریم.

- این گله عمدتا مربوط به حوزه اخلاق است.

- یک انسان ایرانی مسلمان آنچه را در حوزه اخلاق انتظار دارد، نمی‌بیند.

- گرفتاری بزرگ ما این است که بیش از آن‌که خودمان مسلمان باشیم می‌خواهیم بگوییم مسلمانی چیز خوبی است؛ نیازمند انقلاب حرکتی هستیم؛ مسلمان باشیم! اینقدر کتاب ننویسیم که مسلمانی خوب است؛ وجهه همت مان را مسلمانی قرار دهیم، نه اثبات اینکه مسلمان بودن خوب است.

- اگر بگوییم همه کتاب‌هایی که چاپ کرده‌ایم و فیلم‌هایی که ساخته‌ایم درست است؛ آیا خودمان اینگونه هستیم؟ باید از اثبات خوبی به ثبوت خوبی برویم.

- همه توفیق امام، شناخت درد جامعه روزگار خود بود؛ وگرنه آخوند، آخوند زیباروی، مرجع تقلید و...زیاد داشتیم اما ایشان به خاطر سخن گفتن از درد جامعه، مورد توجه قرار گرفت.

- مشکل اخلاقی در جامعه که علل و ادله مختلفی چون بیکاری و ... در آن دخیل است، جای بحث دارد.

- اما برای حل این مشکل باید مردم را به سمت خوبی ببریم؛ راه آن هم شروع کردن از خودمان است.

- تولیدات فرهنگی باید در جهت خوب شدن جامعه و نه صرفا اثبات خوبی باشد و هیچ زبانی در این راه، توانمندتر از هنر نیست.

- پیش از سخنان یادگار امام، صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:

امام از سینما به عنوان هنر مشروع نام برد؛ ایشان از فیلم هایی نام بردند که گرچه صبغه دینی نداشتند، اما موضوع آنها اجتماعی بود.

وزارت ارشاد تلاش می کند راه امام را ادامه دهد و آن را باز نگاه دارد.