در این مراسم رئیس جمهور با بیان این که بخشی از کتاب نخریدن مردم تقصیر ماست گفت: باید چیزی بنویسیم که مردم تشنه آن هستند. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بخش بزرگی از جامعه ما و کسانی که اهل مسجد بودند، متأسفانه به دلایلی از هنر فرار می کردند. حتی از نقاشی، موسیقی و سینما فاصله می گرفتند و محیط دبیرستان و دانشگاه را برای فرزندانشان مناسب نمی دیدند.