مهرام و شهرداری تبریز در سالن تبریز در حال انجام دومین دیدارشان از سری فینال هستند که مشکل خبرنگاران خانم بازهم حل نشده و مشکلات بیشتری نسبت به دیدار دیروز برایشان ایجاد شده‌است.

خبرنگار دو روزنامه ورزشی کشور که برای پوشش خبری این مسابقه راهی تبریز شده بودند اجازه پیدا نکردند وارد سالن شوند و بیرون از مجموعه بودند. به دلیل سرمای هوا مسئول حراست سالن آنها را به داخل سالن می‌برد اما نه قسمتی که مسابقه برگزار می‌شود بلکه به اتاق حراست و پس از خروج و برای امنیت خانم‌ها در اتاق را قفل می کند و به نوعی این دو نفر در این اتاق حبس می‌شوند.

در حالی که هر دو خبرنگار کارت حراست وزارت ورزش را دارند و طبق این کارت شناسایی نباید مشکلی برای ورود به اماکن ورزشی داشته باشند، این مشکلات برایشان در سالن شهر تبریز ایجاد شده‌است.