اعضای شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در چهل و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی بودجه سال آینده شهرداری تهران در سرفصل درآمدها ردیف فروش اموال غیرمنقول شهرداری تهران برای سال آینده را مورد بررسی قرار داده است. در این میان محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و در دفاع از پیشنهاد خود گفت: اگر گفته می‌شود که این بند فروش املاک نیست چرا برای آن پیوست فروش املاک ارائه شده است؟.

در ادامه بررسی پیشنهاد رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران ناهید خداکرمی نیز از این پیشنهاد دفاع کرد و افزود: باید املاک و دارایی‌های شهر برای شهر باقی بماند اما در ادامه این جلسه رسولی با این پیشنهاد مخالفت کرد و افزود: ردیف فروش اموال غیرمنقول شهرداری تهران به معنای تبدیل دارایی‌ها به احسن است.

به گزارش ایسنا، بهاره آروین نیز در مخالفت با پیشنهاد رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران گفت: اگر ادعا می‌شود که در لیست ارائه شده برای فروش اموال غیرمنقول اموال ارزشمندی وجود دارد باید اعلام شود تا در خصوص آنها تصمیم گیری شود اما یکی از راهبردهای ما در این دوره کوچک سازی مجموعه شهرداری تهران است که در این راستا اموالی که مجموعه شهرداری تهران نمی‌تواند از آن استفاده کند باید امکان بهره‌برداری از آن توسط بخش خصوصی را فراهم کند تا به این ترتیب ارزش افزوده برای این اموال ایجاد شود اما بی تردید اگر در این میان اموال ارزشمندی وجود دارد باید از فروش آن جلوگیری شود.

محسن هاشمی ریاست شورای اسلامی شهر تهران نیز پس از صحبت‌های بهاره آروین تاکید کرد: قطعا افراد دارایی‌های خود را ترشی نمی‌اندازند بلکه تبدیل به احسن می‌کنند.

در ادامه این جلسه پندار مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران نیز در تشریح پیش بینی این ردیف بودجه برای فروش اموال غیرمنقول شهرداری تهران با پیشنهاد سالاری مخالفت کرد. در پی این مخالفت سالاری بار دیگر در تشریح پیشنهاد خود خطاب به مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تهران گفت: شما با همین شیوه بودجه نویسی ۱۰ سال از اعضای شورا برای ردیف‌های بودجه رای و مصوبات مورد نیاز خود را گرفتید و این شهر را به اینجا رساندید. برادر من چرا واقعیت را نمی‌گویی؟ . متاسفانه در دوره‌های قبل نیز همینگونه بود.

به گزارش ایسنا، پس از صحبت‌های سالاری که با مخالفت ریاست شورای شهر تهران مواجه شد از وی درخواست شد که از الفاظ درست استفاده کنند این در حالی بود که بحثی میان سالاری و رسولی در صحن شورا در جریان بررسی این ردیف در گرفت.