شهربانو امانی در چهل و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران و در سرفصل درآمدها در واکنش به افزایش ردیف درآمدی حاصل از بازار روزهای هفتگی با تاکید بر اینکه در بازارچه‌های سنتی و روز اقشار ضعیف و سرپرست خانوارها کار می‌کنند، افزود: شنیده‌ها حاکی از این است که در بازارچه‌های روز هفتگی بین مبلغ پرداختی و آنچه به حساب‌ها واریز می‌شود تفاوت وجود دارد که این نشان می‌دهد رانتی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: افرادی که در این بازارچه‌ها حضور دارند مبالغی را به ستاد ساماندهی مناطق واریز می‌کنند که بهتر است این مبالغ در جای خود هزینه شود. متاسفانه بعضا آنچه که به حساب‌ها واریز می‌شود با آنچه که از افراد دریافت می‌شود تفاوت دارد که این نشان می‌دهد در این زمینه رانتی وجود دارد.

وی تاکید کرد: باید تکلیف ستادهای ساماندهی مشخص شود. هر زمان یک ستادی برای حمایت از شهروندان ایجاد شده خودش رانت ایجاد کرده است.