حدودا یک ماه پیش بود که یکی از ماموران شهرداری در حوالی رسالت حین سوار شدن به وانت حامل ماموران، به طرز فجیعی کشته شد.

بعد از وقوع این حادثه، ماموران راهور برای مشخص شدن علت حادثه به محل وقوع اعزام شدند.

با اینکه در ابتدا پرونده این موضوع در دادسرای ناحیه ۴ تهران تشکیل شده بود اما به دلایلی رسیدگی به مابقی پرونده به دادسرای جنایی تهران موکول شد.

رسیدگی به این پرونده از زمانی آغاز شد که ماموران انتظامی در محدوده شرق تهران در جریان کشته شدن فجیع یک کارگر شهرداری قرار گرفتند.

این کارگر افغان که بنابر گفته های یکی از نیروهای پیمانکار شهرداری شیرین عقل بوده مسئول پاکسازی جوی های آب در آن منطقه شهرداری بوده است.

پس از این اتفاق سریعا بازپرس کشیک قتل پایتخت نیز در جریان موضوع قرار گرفت اما از آنجایی که ماجرا شبیه به یک تصادف بود پرونده برای رسیدگی به دادسرای ناحیه ۴ منتقل شد.

بالاخره هفته جاری این پرونده به دادسرای جنایی تهران ارسال شد و زمانیکه مظنون پرونده در شعبه ششم بازپرسی دادسرا روبروی بازپرس قرار گرفت واقعه را تشریح کرد.

وی مدعی شد من دو کارگر داشتم که جوی‌های آب را پاک می کردند و این کارگر آن شب آنجا بود.

زمانی که من به سراغ او رفتم قرار بود او را به خوابگاه ناحیه ببرم.

او همیشه شیرین می زد و موقع حادثه  تازه ترمز کرده بودم که او به سمت ماشین آمد و در ماشین در حال حرکت را گرفت تا سوار شود اما در ماشین هنوز باز نشده بود که او زمین خورد و یکدفعه نمی دانم چه شد همه جا را خون گرفت.

واقعا نفهمیدم که او چرا فوت شد و هنوز هم از این اتفاق تعجب می کنم. ماشین برای پیمانکار بود و من با استفاده از آن کارگرها را جابجا می کردم. 

در انتها بنابر نظر بازپرس محسن مدیرروستا، برای تعیین سرنوشت پرونده قرار شد هیئت کارشناسی تشکیل شود و رای خود را به بازپرس اعلام کنند.