عباس آخوندی و حامد مظاهریان پیرو ابلاغ بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع اشتغال دو شغله‌های ۹ دستگاه در سازمان نظام مهندسی ساختمان، امروز پروانه‌های اشتغال به کار خود را تحویل دادند.

در روزهای گذشته عباس آخوندی کارکنان ۹ دستگاه از جمله وزارت راه و شهرسازی را از اشتغال در سازمان نظام مهندسی ساختمان منع کرده بود که البته با وجود بعضی مخالفت‌ها رئیس سازمان نظام مهندسی از آن استقبال کرد. به دنبال این بخشنامه وزیر راه و شهرسازی ضمن کناره‌گیری از اشتغال به کار مهندسی در زمان اشتغال در وزارت راه و شهرسازی در دو نامه جداگانه به روسای سازمان نظام مهندسی، ساختمان استان تهران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به آن دو دستگاه باز گرداند.

در بخشی از نامه عباس آخوندی به حسن قربان‌خوانی رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران آمده است: "به منظور رعایت شفافیت و اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض می‌شود و در اجرای دستورالعمل شماره شماره ۰۲ / ۱۰۰ / ۵۷۵۷۳ به پیوست پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را هر چند تاکنون از آن هیچ استفاده‌ای نکرده‌ام، تقدیم می‌کنم تا در آن سازمان نگهداری شود و پس از فراغت از منصب فعلی به اینجانب مسترد گردد.»

همچنین حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اقدامی مشابه پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی باز گرداند.

مظاهریان در این نامه که به قربانی‌خانی نوشته ضمن تاکید بر رعایت اخلاق حرفه‌ای و پرهیز از تعارض منافع عنوان کرده است: «در اجرای دستورالعمل شماره ۰۲ / ۱۰۰ / ۵۷۵۷۳ مورخ ۵/۱۱/۹۶ وزیر محترم راه و شهرسازی و برای ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و پرهیز از اموری که زمینه قبول مناقع متعارض را موجب می‌شود به پیوست پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را برای نگهداری در آن سازمان ارسال می‌نمایم.