دی ولت گزارش داد، کمیسیون اروپایی در بروکسل می خواهد با یک استراتژی جدید و زمانبندی مشخص برای اصلاحات، روند عضویت شش کشور غربی بالکان در اتحادیه اروپا (صربستان، مونته نگرو، مقدونیه، بوسنی و هرزگوین، البانی و کوزوو) را به صورت قابل توجهی تسریع کند. کمیسیون اتحادیه اروپا در سند راهبردی خود با عنوان "یک چشم انداز گسترش قابل اعتماد برای کشورهای غرب بالکان"، که این کمیسیون روز سه شنبه در استراسبورگ منتشر می کند نوشته است: عضویت کشورهای غرب بالکان در اتحادیه اروپا در راستای منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی اتحادیه اروپا است. روزنامه "دی ولت" آلمان این سند را ارائه داده است.

 در این سند آمده است که در عین حال یک چشم انداز عضویت قابل اعتماد می تواند یک نیروی محرک برای یک دگرگونی در منطقه باشد.

به اعتقاد کمیسیون اروپایی کشورهای صربستان و مونته نگرو می توانند در سال ۲۰۲۵ عضو اتحادیه اروپا شوند. در سند کمیسیون اروپایی در این راستا آمده است که با یک اراده سیاسی قوی، اجرای اصلاحات و حل اختلافات با همسایگان مونته مگرو و صربستان باید تا سال ۲۰۲۵ برای عضویت در اتحادیه اروپا آماده شوند.

از نظر کمیسیون اروپایی در حال حاضر برای کشورهای غرب بالکان یک فرصت مناسب تاریخی وجود دارد که آینده خود را به صورت قاطع و غیر قابل بازگشت به اتحادیه اروپا پیوند بزند. در این راستا البته باید اصلاحات گسترده ای انجام شده و سرعت اصلاحات تسریع شود.

هم زمان کمیسیون اروپایی اقدامات مشخصی برای اصلاحات در اتحادیه اروپا را اعلام کرده است. برای این منظور کمیسیون اروپایی می خواهد در پاییز ۲۰۱۸ بیانیه ای را ارائه دهد که در آن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا  توصیه می کند در آینده به صورت قدرتمنانه تر روی تصمیم گیری ها با اکثریت واجد شرایط به جای اتفاق نظر همگانی تاکید شود. همچنین کمسیون اروپایی می خواهد در اکتبر ۲۰۱۸ طرحی را ارائه دهد که اصول حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا تقویت شود.