علی اعطا در جمع خبرنگاران در تشریح چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در این جلسه بودجه سال آتی شهرداری تهران مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و نهایتا کلیات این بودجه با ۱۹ رأی به تصویب اعضای شورا رسید.

وی افزود: اعضای شورای شهر در ادامه درباره ردیف‌های مختلف این بودجه به بحث و بررسی پرداختند و عوارض گذرنامه بخش حمل و نقل عمومی و مالیات بر ارزش افزوده مورد بحث قرار گرفت. در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است؛ اما هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است.

اعطا ادامه داد: پس از تصویب کلیات بودجه سال آینده، در ردیف‌ها درآمدهای ناشی از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی مطرح شد که با توجه به پیشنهادات ارائه شده از سوی اعضا به جمع بندی رسیدیم که جزئیات بودجه را در نوبت عصر امروز مورد بررسی قرار دهیم تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. بی تردید اگر پیشنهادات جدیدی در خصوص ردیف‌های بودجه سال آینده مطرح شود مورد بحث و رأی اعضا گذاشته می‌شود؛ در غیر این صورت همین ردیف‌ها به رأی گیری و نهایتا تصویب اعضا خواهد رسید.