مهران منتظر در گفت‌وگو با ایسنا گفت: خانواده‌های زندانیان یکی از مهمترین دغدغه‌های انجمن به شمار می روند که در معرض انواع آسیب ها قرار دارند و ما تلاش می‌کنیم تا حد امکان این آسیب ها را کاهش دهیم.

وی افزود: به منظور تشویق و ترغیب فرزندان محصل زندانیان تحت پوشش طرحی با عنوان «دانش آموز کوشا» در حال اجراست که به هر دانش آموز واجد شرایط که دارای رتبه برتر باشد در مقاطع ابتدایی تا دانشگاه حداقل ۱۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه به آنان اعطا می شود و طی مراسمی از این افراد تجلیل خواهد شد.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز ادامه داد: زمانی که خانواده‌ای سرپرست خود را به صورت موقت از دست می دهد، بی شک فرزندان دچار آسیب های جدی می شوند که عدم حمایت از آنها موجب بی انگیزگی و بی تفاوتی نسبت به درس و مدرسه و در نهایت موجب دور افتادن آنان در امر تحصیل علم و سوادآموزی می‌شود.

وی تصریح کرد: هیچ یک از فرزندان زندانیان تحت پوشش نباید به جهت فقر مالی از تحصیل باز بمانند؛ لذا به مناسبت آغاز سال تحصیلی، انجمن حمایت زندانیان مرکز در نوبت اول در شهریور ماه سال جاری ۲۹۰ میلیون ریال، در نوبت دوم در آبان ماه مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و در نوبت سوم در دی ماه نیز مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به فرزندان زندانیان جهت تحصیل در مقاطع مختلف اختصاص و پرداخت کرده است.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز در پایان گفت: برخی فرزندان زندانیان با زندانی شدن سرپرست خانواده ترک تحصیل می کنند که انجمن برنامه های خوبی برای بازگشت به تحصیل فرزندان بازمانده از تحصیل زندانیان دارد.