کشورمان از ۲۵۰تالاب بهره‌مند است که ۲۸ مورد از آن‌ها در شرایط بحرانی به سر می‌برند.

بهره برداری ناپایدار از منابع آبی، برداشت غیرمجاز و تغییر کاربری تالاب‌ها، عوامل مرگ تدریجی تالاب‌های کشور هستند.