در نیمه دوم دیدار پرسپولیس و سپاهان جو عجیبی در ورزشگاه حاکم بود. هواداران پرسپولیس که نسبت به عملکرد تیمشان خوشحال بودند به شدت این تیم را تشویق کردند. آنها هر از گاهی هم علیه سپاهان ها شعار سر دادند.

پس از اینکه شجاع خلیل زاده توانست دروازه سپاهان را باز کند، به سمت نیمکت تیم خود رفت و در آغوش افشین پیروانی قرار گرفت.

هواداران سپاهان در اواسط نیمه دوم برای دقایقی علیه داور مسابقه شعار دادند.

زمانی که برانکو قصد داشت منشأ را تعویض کند، هواداران پرسپولیس مهاجم تیمشان را تشویق کردند. 

روی یک صحنه که سپاهانی ها قصد داشتند ضربه ایستگاهی بزنند، هواداران پرسپولیس اقدام به پرتاب اشیایی کردند که در این هنگام بیرانوند به سمت آنها رفت و از هواداران خواست این کار را نکنند.