«ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس بر این باور است که باید میان وضعیت شهروندان اتحادیه اروپا که در دوران انتقال (برگزیت) به این کشور آمده‌اند، نسبت به کسانی که پیش‌تر به بریتانیا منتقل شده‌اند، تفاوت وجود داشته باشد.

می که در سفر به چین به سر می‌برد، در جمع خبرنگاران گفت که به دنبال ارائه پیشنهاداتی است که بر اساس آن اگر شهروندان اتحادیه اروپا پس از برگزیت به بریتانیا بیایند، اقامت دائم دریافت می‌کنند.

وی افزود: «شفاف می‌گویم، میان کسانی که پیش از آنکه ما اتحادیه اروپا را ترک کنیم به این کشور آمده‌اند و کسانی که زمانی به این کشور پیوستند که می‌دانستند بریتانیا مدت زمان کمی عضو اتحادیه اروپا است تفاوت‌هایی وجود دارد».

بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر دوره زمانی دو ساله خروج توافق کرده‌اند، بر این اساس در این دوره بریتانیا از قوانین اتحادیه اروپا پیروی خواهد کرد اما در تصمیم‌گیری‌های این اتحادیه دخیل نخواهد بود.

در همین حال،  «گای فرهوفشتات» مذاکره‌کننده ارشد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در این باره به گاردین گفت: حقوق شهروندان در دوران انتقال غیرقابل گفت‌وگو است.