حسین شهبازی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت هوای پایتخت، گفت: نتایج حاصل از پیش‌بینی پارامترهای هواشناسی برای شهر تهران حاکی از برقراری شرایط جوی نسبتا آرام در روز جاری (پنجشنبه) بوده و تغییر محسوسی در سرعت باد مشاهده نخواهد شد.

 

وی با بیان اینکه به تدریج از شبانگاه پنجشنبه بر میزان ناپایداری جوی افزوده خواهد شد، افزود: این شرایط تا روز جمعه تداوم دارد؛ به‌گونه‌ای که در برخی ساعات روز جمعه وزش باد موثر به بزرگی بین سه تا پنج متر بر ثانیه انتظار می‌رود. این شرایط در روز شنبه نیز کمابیش ادامه خواهد داشت. همچنین دما طی دو روز آینده افزایش جزئی خواهد یافت.

 

شهبازی همچنین اظهار کرد: براساس نتایج پیش‌بینی کیفیت هوا، شرایط کیفی هوای بیشتر مناطق شهر تهران طی روز جاری (پنجشنبه) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس خواهد بود و انتظار می‌رود تا روز جمعه شاخص کیفیت هوا کاهش یافته و شرایط کیفیت هوای پایتخت به طور نسبی بهبود یابد. در حال حاضر شاخص کیفیت هوای تهران ۱۴۲ بوده و برای گروه‌های حساس ناسالم است.