این مراسم همزمان با ۱۲ بهمن‌ماه سال ۱۳۵۷ و ورود تاریخی امام خمینی (ره) در فرودگاه مهرآباد در حال برگزاری است.

بر اساس این گزارش، هواپیمای امام خمینی(ره) ۱۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ ساعت ۹:۲۷:۳۳ آسمان را بر زمین ایران اسلامی گره زد و شهد پیروزی را بر کام آزادی خواهان جاری ساخت.