سیدعلی صدرالسادات، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در نخستین نشست کشوری مشاورین امور زنان و خانواده دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی گفت: وجود امور بانوان و خانواده در دانشگاه ها و خصوصا ستاد وزارت بهداشت بسیار با اهمیت است دلیل آن این است که بیش از ۵۵ درصد همکاران ما در ستاد وزارت بهداشت بانوان هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: یکی از مسئولیت های مهم مشاورین امور بانوان در دانشگاه‌ها و ستاد وزارت بهداشت این است که وجه مشترک مشکلات بانوان را شناسایی کنند چراکه بانوان علاوه بر کار مسئولیت زندگی را هم برعهده دارند و باید ببینیم که چگونه می توان برای آنها تعادلی را بین زندگی و کار ایجاد کرد.

صدرالسادات با بیان اینکه برای افزایش بهره وری در سازمان باید انگیزه بیشتری بین کارمندان ایجاد شود افزود: اینکه کار کردن فرسودگی ایجاد می کند شکی نیست پس بنابراین باید شرایط بهتری فراهم شود و باید فعالیت های بیشتری در بحث رفاهی و سلامت بانوان انجام شود و حتما ساعاتی برای ورزش بانوان برنامه ریزی شود.

وی در پایان پس از استماع نظرات و مشکلات برخی از حاضرین جلسه قول های مساعدی را جهت مرتفع ساختن مشکلات بانوان ارائه کرد.