پس از آنکه انتخاب معاون اجرایی نمایشگاه کتاب به بن بست در میان تشکل‌ها رسید این بار سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور ویژه‌ای داده است.

 

امروز جلسه اضطراری شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب سی‌ و یکم برگزار خواهد شد که موضوع اصلی آن حل و فصل و کم کردن یا پایان دادن اختلافات بین دو تشکل فراگیر نمایشگاه کتاب یعنی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و اتحادیه شرکت‌های تعاونی‌ ناشران ایران«آشنا» است.

 

چند روز پیش با برگزاری انتخابات در میان هفت عضو منتخب چهار رای از آن علی اکبر تورانیان شد اما از طرف مقابل برای تائید این معاونت باید رای ارائه می‌شد؛ با توجه به عدم ارائه آرا از طرف مقابل، مسیر انتخاب به بن بست رسید، بر این اساس نیز طی دو روز گذشته نمایندگانی از تشکل‌ها با معاون فرهنگی وزیر ارشاد و مشاوران و معاونان وی گرد هم آمده و جلسه‌ای تشکیل دادند، در نهایت تصمیم برآن شد تا تشکل‌ها خود به نتیجه نهایی برسند.

 

با توجه به عدم انسجام میان دو تشکل و معرفی نکردن «معاون اجرایی نمایشگاه کتاب» این بار سیدعباس صالحی وزیر ارشاد دستور ویژه برای برگزاری جلس