بامداد دوشنبه این پرواز که مربوط به شرکت تابان بوده، در زمان تیک آف یکی از موتور‌های هواپیما دچار آتش سوزی شده و ناگزیر به توقف و خارج کردن مسافران گردید.

این پرواز ساعت ۱۵:۴۵ دقیقه دوشنبه باید انجام می‌شد که پس از تاخیر متعدد، به ساعت ۱۸ عصر موکول شد.

اما این زمان نیز دچار تاخیر گردید و نهایتا پس از اعتراض‌های مکرر مسافران، پرواز جایگزین تعیین شد تا مسافران ۲۱:۴۵ دقیقه سوار هواپیما شوند.

با این حال حدود دو ساعت مسافران در هواپیما نگه داشته شدند تا به گفته خدمه آن یخ زدایی صورت بگیرد و نهایتا در ۱ دقیقه بامداد سه شنبه پرواز انجام گردید.

اما در زمان تیک آف، یکی از موتور‌های آن دچار آتش سوزی گردید و سریعا هواپیما متوقف و مسافران خارج شده تا پس از معطلی ۸ ساعته، این پرواز باطل شود.