رضا پدیدار در گفت و گو با ایسنا، درباره رد کلیات بودجه ۹۷ توسط مجلس گفت: رد شدن کلیات بودجه ۹۷ می تواند یک نقطه قوت باشد. رد شدن بودجه در صحن علنی مجلس را یک اقتدار می دانم.

وی افزود: علتش این است که کمیسیون تلفیق درچارچوب سرفصل هایی که در سایر اسناد آمده مقداری بی توجهی داشته است. در سایر اسناد توسعه ای و بالا دستی مان از جمله سند چشم انداز و برنامه پنج سال ششم و سایر ضوابط و مقررات یکسری تکالیف برای کشور مشخص شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این تکالیف در این بودجه ۹۷ دیده نشده است. یکی نکات خیلی مهم این است که تامین منابع مالی کشور باید با واقعیت های جامعه تطبیق پیدا کند. وقتی رشد درآمدهای مالیاتی را پیشبینی می کنیم و از طرفی می بینیم ظرفیت اقتصادی پایین است و بخش خصوصی از تمام ظرفیتش استفاده نمی کند و ۷۰ درصد ظرفیت آن خالی است باید توجه داشت که این مالیات قراراست از کجا تامین شود. این در حقیقت یک تناقض است.

پدیدار با اشاره به وضعیت حامل های انرژی در بودجه گفت:  تغییری که در مورد افزایش  حامل های انرژی بر اساس اسناد بالا دستی قرار بود انجام شود اینگونه بود که به صورت تدریجی قیمت ها افزایش پیدا کند اما دولت این موضوع را هم در نظر نگرفت. اگر با یک ضریب افزایش دهنده حدود ۱۰ درصد به قیمت حامل های انرژی اضافه می کردیم بخشی از محدودیت های مالی جبران می شد. اگر به قیمت حامل های انرژی اضافه می کردیم هم بخشی از تنگناهای بودجه ای را تامین می شد و هم اینکه باعث می شد مردم در مورد مصرف حامل های انرژی هوشمندانه تر رفتار کنند.

وی درباره کاهش بودجه عمرانی تصریح کرد: بحث مهم دیگر حمایت از طرح های توسعه ای و عمرانی بود که می توانست کشور را رشد دهد. کاهش بودجه عمرانی کشور و رسیدن آن از ۱۰۱ هزار میلیارد به ۷۶ هزارمیلیارد کاهش پیدا کرد یک نقطه ضعف بنیادی در بودجه بود. اگر قرار باشد تحرکی در اقتصاد ایجاد شود از طریق تزریق بودجه عمرانی و طرح های زیربنایی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال در بودجه سرفصلی دیده نشده است گفت: به صورت شفاف برای بودجه چیزی برای اشتغال دیده نشده است و در سرفصل های اعتباری بودجه پیشنهادی برای آن مطرح نشده تا نقطه قوتی برای بودجه در بخش اشتغال باشد.

پدیدار افزود: موضوع دیگر بحث درآمدهای ارزی و صندوق توسعه ملی است که جزو ابهاماتی بود نمایندگان مردم در مورد آن سوال کردند.