اتحادیه اروپا امروز-دوشنبه- هشدار داد که بریتانیا در تصمیم‌گیری‌های این اتحادیه نقشی ایفا نمی‌کند.

وزرای امور خارجه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا متذکر شدند بریتانیا در روند اجرای برگزیت نیز حق تصمیم‌گیری ندارد.

کشور‌های عضو اتحادیه اروپا امروز طی تنها چند دقیقه، دستورات جدید را برای مذاکره‌کننده برگزیت این اتحادیه تصویب کردند.

برگزیت قرار است از مارس ۲۰۱۹ آغاز شده و تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ اجرای آن کامل شود.