علی اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق برای بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۹۷ اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در پیشنهاد الحاقی بند الف تبصره ۱۴ مقرر شد دولت با استفاده از اختیارات خود در قانون هدفمندی ترتیبی اتخاذ کند که در پایان ماه سوم سال ۹۷، کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی وکلیه خانوارهای ساکنان روستاها و سایر خانوارهای کم درآمد به خصوص در حاشیه شهرها کماکان مستمری یارانه داشته باشند.

به گفته وی، مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۴ که درآمد ۳۷ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۷ را پیش بینی کرده بود فعلا به قوت خود باقی است.

نماینده مردم ساری در مجلس اضافه کرد: همچنین با پیشنهاد من و تصویب کمیسیون تلفیق ردیف مربوط به مطالعه انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی حذف شد و بنابراین کمیسیون تلفیق با مطالعه انتقال آب از خزر مخالفت کرد.

یوسف‌نژاد همچنین از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به عنوان بند الحاقی به تبصره ۱۲ خبر داد که براساس آن در اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه ششم و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و رد بدهی دولت به تامین اجتماعی، دولت مکلف است پس از اقدامات لازم مبنی بر رد قسمتی از بدهی دولت، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۷ با احتساب عملکرد فوق به روشهای زیر اقدام کند:

الف- ارائه حق الامتیاز، انحصارات حقوق ماهانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی و توسط کارشناسان خبره‌ای که به تایید هیئت وزیران می رسد با اولویت مالکیت و حقوق ماهانه در سواحل وجزایر به شرط اجرای پروژه‌های توسعه ای در مناطق واگذار شده

ب -تامین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفت‌خیز با اولویت بالا بردن بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمت‌های ترجیحی

ج - واگذاری پروژه‌ها و طرحهای مهم در دست اجرای کشور

د - خانه‌های سازمانی دولت به تامین اجتماعی

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، در مصوبه دیگر این کمیسیون اعتبارات بنیاد شهید و آموزش و پرورش از استانی به ملی تغییر کرد.

یوسف‌نژاد اضافه کرد: همچنین در تبصره ۱۷ مقرر شد مبلغ اختصاص یافته از محل یک درصد کاهش هزینه عملیات شرکت‌های ایجاد شده به آموزش و پرورش اختصاص یابد.