وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود یادآوری کرد: دور نهم رایزنی های سوری - سوری در دو روز اخیر با شرکت دولت سوریه و گروه معارض کمیته عالی مذاکرات سوری بامیانجی گری «استفان دی میستورا» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در سوریه در وین اتریش برگزار شد.

دربیانیه آمده است: دراین دور از مذاکره ها، راه های حل وفصل بحران سوریه مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت و بر اساس توافقات به دست آمده در چارچوب مذاکره های سوری - سوری تحت نظارت سازمان ملل بررسی شد.

«دراین گفت وگوها در وین توجه طرف های شرکت کننده به مساله اصلاحات قانون اساسی سوریه متمرکز شده بود، مقدمات کنگره گفت وگوهای ملی سوریه که قراراست روزهای ۲۹و ۳۰ماه ژانویه (دوشنبه و سه شنبه هفته جاری) در سوچی برگزار شود و نتایج احتمالی این نشست در وین بررسی شد.»

در حاشیه مذاکرات وین بین طرف روسی و نمایندگان سازمان ملل در برخی مسائل مربوط به نشست سوچی تفاهم هایی به دست آمد.

وزارت خارجه روسیه در پایان بیانیه به تصمیم دبیرکل سازمان ملل برای اعزام «دی میستورا» نماینده خود در امور سوریه به نشست سوچی اشاره و از این تصمیم استقبال کرد.