محور کرج – چالوس که به علت بارش برف و نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود شده بود، با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد.