اسحاق جهانگیری بعد از ظهر شنبه در ادامه سفر یک روزه خود به استان فارس به طور هوایی از دریاچه بختگان بازدید کرد.

معاون اول رئیس جمهور در سال ۹۴ نیز وعده داده بود که دولت ردیف بودجه اختصاصی برای احیای این تالاب در سال ۹۵ درنظر بگیرند.

دریاچه بختگان در فاصله حدود ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد و همچنان خشک است.

جهانگیری به طور هوایی از سد چشمه عاشق نیز بازدید می کند و سپس تا ساعتی دیگر در شورای اداری استان فارس شرکت خواهد کرد.