بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به سوالات خبرنگاران در مورد تخلف بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی در وزارت نفت توضیح داد.

زنگنه گفت: پس از شناسایی این تخلف که در مدیریت اکتشاف رخ داده است، چند نفر اخراج شدند.