روزنامه انگلیسی گزارش داد، لاگارد در سخنانی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت که اصلاحات مالیاتی ترامپ یکی سه خطری است که می تواند بهبود اقتصاد، به ویژه رشد بازار سهام را بی ثبات کند.

وی اظهار داشت: اصلاحات مالیاتی در آمریکا قطعا در کوتاه مدت تاثیرات مثبتی برای آمریکا و سایر کشورها خواهد داشت اما ممکن است که خطراتی جدی نیز داشته باشد.

لاگارد افزود: این امر بر آسیب پذیری مالی تاثیر می گذارد، به ویژه که در حال حاضر قیمت دارایی ها بالاست.

وی بعد از سخنرانی ترامپ در داووس این اظهارات را بیان کرد. ترامپ در سخنرانی خود گفت که اصلاحات مالیاتی «یک آبشار زیبا و بزرگی» از افزایش دستمزدها برای کارگران آمریکایی ایجاد خواهد کرد.

اما صندوق بین المللی پول نگران آن است که کاهش مالیات ها به افزایش کسری بودجه آمریکا منجر شود و استقراض بیشتر توسط وزارت خزانه داری آمریکا، در بلندمدت افزایش نرخ بهره را در این کشور در پی داشته باشد.

بنابراین، این نگرانی وجود دارد که رشد اقتصادی در طولانی مدت محدود شده و بازار سهام در برابر یک کاهش ناگهانی، آسیب پذیر شود.

لاگارد همچنین نسبت به رشد نابرابری اقتصادی در بسیاری از کشورها ابراز نگرانی کرد. وی افزود: رشد اقتصادی و تقویت تولید خوب است اما سیاستگذاران باید یقین حاصل کنند که دستاوردهای چنین رشدی به درستی تخصیص یابد.

به گفته لاگارد، نابرابری اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته رو به افزایش بوده و در بازارهای در حال ظهور، بسیار بالاست.

رئیس صندوق بین المللی پول سومین خطر را فقدان همکاری بین المللی و خطرات ژئوپولیتیک برشمرد.

به گزارش ایرنا، ترامپ روز جمعه در داووس گفت: بهترین موقع برای رونق و رشد است و درهای امریکا برای سرمایه گذاری باز است. اقتصاد امریکا به مراتب بزرگترین اقتصاد در جهان است. ما مالیات را برای طبقه متوسط و اماکن کسب و کار خرد کاهش دادیم.

قانون اصلاحات مالیاتی ترامپ رقمی بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار در طی یک دهه آینده به حجم بدهی های دولت آمریکا می افزاید، مالیات پرداختی شرکت های آمریکایی را از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش می دهد و معافیت مالیاتی موقتی هم برای طبقه متوسط جامعه در نظر می گیرد.

این طرح همچنین با حذف بند مربوط به جریمه مالیاتی افرادی که بیمه درمانی ندارند، گام دیگری در راستای حذف و جایگزینی طرح بیمه های درمانی دولت اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا (اوباماکر) به شمار می رود.

ترامپ عملیاتی شدن طرح اصلاحات مالیاتی را موجب بزرگترین کاهش مالیات در تاریخ آمریکا می داند. اما دموکرات ها آن را به سود طبقه ثروتمند جامعه آمریکا و موجب تشدید شکاف طبقاتی می دانند.