بارش برف که از شب گذشته به طور متناوب در آذربایجان غربی آغاز شده، راه ارتباطی ۳۰ روستا در بخش صفائیه و قطور شهرستان خوی و ۴۵ روستای بخش کوهسار سلماس را مسدود کرد.

راهداران مشغول بازگشایی این جاده ها هستند.

باقرزاده مدیرراهداری و حمل و نقل جاده ای خوی گفت : گردنه قوردیک خوی کولاکی است و تردد در این محور با فقط زنجیرچرخ امکانپذیر است.

ارتفاع برف در شهر ۱۰ سانتیمتر و در ارتفاعات به ۳۵ سانتیمتر می رسد.